1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Impresum

Celková odpovědnost

Saské ministerstvo vnitra
3. oddělení - Zemské policejní prezídium
Wilhelm-Buck-Straße 2
01095 Drážďany

Adresa:
Sächsisches Staatsministerium des Innern
3. Abteilung - LPP
Wilhelm-Buck-Straße 2
01095 Dresden

Šéf státní policie:
Rainer Kann


Marginalspalte

Tísňové volání

Saské Policie

Volejte naše číslo tísňového volání 110

Napište nám

Saské ministerstvo vnitra
3. oddělení
Zemské policejní prezídium
Wilhelm-Buck-Straße 2
01095 Drážďany