1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Impresum

Celková odpovědnost

Saské ministerstvo vnitra
3. oddělení - Zemské policejní prezídium
Wilhelm-Buck-Straße 2
01095 Drážďany

Adresa:
Sächsisches Staatsministerium des Innern
3. Abteilung - LPP
Wilhelm-Buck-Straße 2
01095 Dresden

Šéf státní policie:
Rainer Kann


Zodpovědný ve smyslu § 55 odst. 2 Státní smlouvy o vysílání

PD Wilfried Baum

Na těchto internetových stránkách se intenzivně snažíme o poskytování správných a kompletních informací. Nepřebíráme však zodpovědnost ani záruku za aktuálnost, správnost či kompletnost informací poskytovaných na těchto stránkách. To platí i pro odkazy (hyperlinky), které na tyto stránky přímo nebo nepřímo odkazují. Saské policie nemá vliv na aktuální a budoucí utváření ani na obsah propojených stránek. Za obsah stránky, na kterou se lze dostat pomocí takového odkazu, neneseme zodpovědnost.

Marginalspalte

Tísňové volání

Saské Policie

Volejte naše číslo tísňového volání 110

Napište nám

Saské ministerstvo vnitra
3. oddělení
Zemské policejní prezídium
Wilhelm-Buck-Straße 2
01095 Drážďany