1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Pátrání

Co by měl každý vědět

Policejní pátrání zahrnuje všechna opatření, která jsou potřebná pro cílené hledání osob a věcí v rámci trestního stíhání a objasňování trestných činů, stejně jako k ochraně veřejného bezpečí a pořádku. Cílené pátrání je hledání na základě konkrétních informací, které jsou získávány od svědků.

Pátrání po osobách

Pátrání po osobách zahrnuje následující oblasti:
  • Pátrání na základě zatykače
  • Pohřešované osoby
  • Známé osoby
  • Odsouzení na útěku
  • Neznámé osoby
  • Neidentifikované mrtvoly
  • Neobjasněná zabití

Pátrání po věcech

Pátrání po věcech se vztahuje především na předměty, které byly použity ke spáchání trestného činu nebo mají k trestnému činu vztah.

Informace od veřejnosti

V mnoha případech je policie odkázána na pomoc veřejnosti. Veřejnost je informována různými způsoby, i prostřednictvím internetu. Jestliže máte informace k osobám nebo věcem, po kterých bylo vyhlášeno pátrání, prosí vás Saská policie, abyste se obrátili na nejbližší policejní služebnu a sdělili vaše poznatky.

Mějte na paměti, že se může jednat i o nebezpečné, násilnické nebo ozbrojené pachatele. Nepodnikejte nic, co by mohlo ohrozit vás nebo ostatní. V případě nebezpečí volejte tísňovou linku 110.