1. Navigation
  2. Inhalt
Inhalt

Volání o pomoc v případě otravy

V následovně uvedených klinikách nebo nemocnicích se nacházejí oficiální informační centra pro případy otravy. Zde obdržíte 24 hodin denně rady, pokyny a informace. Tyto informační střediska Vám také sdělí, kde se nachází nejbližší toxikologické informační centrum se službou po 24 hodin.

Co je nutné dále vědět?
 

Během poskytnutí správných opatření první pomoci v případě otravy musí další osoby zavolat lékaře nebo informační centrum pro případy otravy. Bez konzultace lékaře nevyvolávejte zvracení!

Uveďte prosím následující údaje:
  • Kdo se otrávil?
  • Jakým způsobem došlo k této otravě?
  • Kolik jedovaté látky bylo požito?
  • Kdy došlo k otravě?
  • Jaké jsou příznaky?
  • Která opatření byla podniknuta?

Universitní klinika Rudolf Virchow (Klinika Humboldtovy university)

Humboldt-Universität BerlinStation 43 b
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin

Telefon: +49 30 450-53555
Telefax: +49 30 450-53909

Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie (Poradna pro otravy a embryonální toxikologii)

Spandauer Damm130
14050 Berlin

Telefon: +49 30 19240
Telefax: +49 30 30686-721
E-mail:  berlintox@giftnotruf.de
Internet: http://www.giftnotruf.de/

Informationszentrale gegen Vergiftungen Zentrum für Kinderheilkunde (Informační centrum proti otravám - Centrum dětského lékařství)

Adenauerallee 119
53113 Bonn

Telefon: +49 228 240
Telefon: +49 228 2873211
Telefon: +49 228 2873355
Telefax: +49 228 2873314
E-Mail:  ukkbib2@mailer.meb.uni-bonn.de
Internet: http://www.meb.uni-bonn.de/

Nouzové volání pro otravy Erfurt

Nordhäuser Straße 74
99089 Erfurt

Telefon: +49 361 730730

Informační středisko pro případy otravy kliniky dětského lékařství

Mathildenstr. 1
79106 Freiburg

Telefon: +49 761 19240
Telefax: +49 761 2704457
E-Mail:  giftinfo@kkl200.ukl.uni-freiburg.de
Internet: http://www.ukl.uni-freiburg.de/

Informační centrum pro případy otravy Sever spolkových zemí Bremen, Hamburg, Dolní Sasko a Schleswig-Holštýnsko (GIZ-Sever)

Georg-August-Universität Göttingen Zentrum Pharmakologie und Toxikologie
Robert-Koch-Str. 40
37075 Göttingen

Telefon: +49 551 19240
Telefon: +49 551 383180
Telefax: +49 551 3831881
E-Mail:  giznord@med.uni-goettingen.de
Internet: http://www.giz-nord.de/

Universitní klinika dětského lékařství

66421 Homburg / Saar

Telefon: +49 6841 19240
Telefax: +49 6841 168314
E-Mail:  kigift@med-rz.uni-sb.de
Internet: http://www.med-rz.uni-sb.de/

Poradna pro případy otravy, klinická toxikologie, lékařská klinika a poliklinika University Johannes-Gutenberg

Langenbeckstr. 1
55131 Mainz

Telefon:  +49 6131 19240
Telefax:  +49 6131 232466
E-Mail:  Mail@giftinfo.uni-mainz.de
Internet:  http://www.giftinfo.uni-mainz.de/

Nouzové volání pro případy otravy Mnichov

(Oddělení toxikologie II. Lékařské Kliniky)
Ismaninger Str. 22
81675 München

Telefon: +49 89 19240
Telefax: +49 89 4140-2467
E-Mail:  Tox@lr2.tum.de
Internet: http://www.toxinfo.org/

II. lékařská klinika městské kliniky oddělení intezivní péče

Flurstr. 17
90419 Nürnberg

Telefon: +49 911 3982451

Marginalspalte

Tísňové volání

Saské Policie

Volejte naše číslo tísňového volání 110

Napište nám

Saské ministerstvo vnitra
3. oddělení
Zemské policejní prezídium
Wilhelm-Buck-Straße 2
01095 Drážďany