1. Navigation
 2. Inhalt
Inhalt

Nebezpečné situace

Zásada: Zachovat klid! Rozpoznat příčinu ohrožení a jednat!

1. VYPROSTIT OSOBY Z PÁSMA OHROŽENÍ

Zásada: Dávejte pozor na vlastní bezpečnost!

2. VYHLÁSIT POPLACH – PŘIVOLAT POMOC

Hasičský sbor: Tel 112
Policie: Tel 110
Záchranná služba: Tel 112
 
Vyhlásit poplach dle následujících 4 pravidel:
 • Kde - Přesné označení místa události
 • Co - naléhavost (požár, výbuch atd.)
 • Kolik - Počet zraněných osob a závažnost jejich zranění
 • Kdo - Uvést jména

Operační středisko záchranné služby ukončí rozhovor
 


3. PŘIJMOUT OKAMŽITĚ BEZODKLADNÁ OPATŘENÍ

 • Poskytnutí první pomoci.
 • Kontrola tělesných funkcí. Při zástavě dechu nebo selhání krevního oběhu zahájit reanimaci/ znovuoživení.
 • Správná poloha těla. Zastavit silné krvácení
 • Zabránit rozšíření nebezpečného pásma
 • Izolovat ohniska požáru. Zabránit unikání plynů a zastavit vytékání chemických látek. Uniknuté chemické látky neutralizovat. Výbušné nebo hořlavé chemické látky odstranit z nebezpečného pásma. Vypnout elektrické přístroje.
 • Hašení požárů
 • Hasící přístroje použít přednostně k záchraně/ vyproštění osob. Brát na zřetel způsob působení hasičského přístroje. K hašení hořících osob používat výlučně speciální deky (v žádném případě hasící přístroje)!

4. ÚSTUP Z NEBEZPEČNÉHO PÁSMA

Všechny nezúčastněné osoby musí okamžitě opustit určenou únikovou cestou nebezpečné pásmo. V případě požáru nepoužívat výtahy.

Všechny osoby se musí seznámit s následujícími informacemi. Kde se nachází:

 • Hasící přístroj?
 • Speciální hasící deky?
 • Hlásič požáru?
 • Nouzová sprcha?
 • Úniková cesta?
 • Lékárnička?
 • Protiplynové masky?
 • Telefon?
 • Kdo musí být o požáru vyrozuměn?
 • Kdo musí být v případě nehody vyrozuměn?

PRVNÍ POMOC V PŘÍPADĚ NEHODY

 • Nejdříve přivolat pomoc/vyrozumět záchrannou službu
 • Osoba poskytující první pomoc má provést jen nejnutnější bezodkladná opatření

Nejdříve je nutno zjistit:

 • Jsou dýchací cesty ucpané? Dýchací cesty uvolnit!
 • Zástava dechu? Zavést zraněné osobě umělé dýchání (provádět dýchání z úst do úst)!
 • Selhání krevního oběhu? Provést masáž srdce!
 • Životu nebezpečné krvácení? Krvácení zastavit!

Dále je nutno zjistit:

 • Je zraněná osoba v šokovém stavu? Zaopatření šoku.
 • Jedná se o otravu? Vyrozumět středisko pro případy otravy.
 • Lze krvácení zastavit? Přiložit tlakový obvaz.
 • Lze zaopatřit poranění/rány? Rány přikrýt.

Marginalspalte

Tísňové volání

Saské Policie

Volejte naše číslo tísňového volání 110

Napište nám

Saské ministerstvo vnitra
3. oddělení
Zemské policejní prezídium
Wilhelm-Buck-Straße 2
01095 Drážďany